menu close menu

Basics

  • Comprehensive display of basics at the discretion of the examiner

Jiyu Ippon (Defences against)

  • Examiner’s choice

Jiyu Kumite (Free sparring)

Kata

  • Pinan Nidan
  • Pinan Shodan
  • Pinan Sandan
  • Pinan Yondan
  • Pinan Godan
  • Kushanku
  • Chinto